Groenlipmossel bij artrose

Groenlipmossel bij artrose en artritis

Steeds meer wetenschappers raken er van overtuigd, dat Groenlipmossel een revolutionaire doorbraak is bij de behandeling van patiënten met artritis en artrose. In meerdere studies is de werking van deze mosselsoort bij gewrichtsontstekingen met succes onderzocht. Omdat veel van deze onderzoeken gesponsord worden door producenten, is de betrouwbaarheid niet altijd 100%. Daarom zijn er wetenschappers die alle gepubliceerde studies op betrouwbaarheid en volledigheid controleren. Een belangrijk evaluatierapport van klinische studies met Groenlipmosselproducten is in 2008 verschenen. Dit wordt een ‘systematische review’ genoemd.

Minder pijn door Groenlipmossels

In deze systematische review werden vier klinische studies met een gedegen opzet en een goede controlegroep nader bekeken. Deze lieten zien dat de groenlipmossel binnen vier maanden een positief effect had bij patiënten met beginnende en gevorderde artrose. Het grootste van de vier beschreven studies liet zien dat ontstekingen en pijn significant verminderde bij patiënten die een Groenlipmosselproduct kregen toegediend. Dat was niet het geval bij de proefpersonen die een nepmiddel gebruikten tijdens de onderzoeksperiode [1].

Verbetering gewrichtsfunctie

Naar de werkzaamheid van Groenlipmossel bij gewrichtsontsteking is ook een klinische studie uitgevoerd in een ziekenhuis in het Schotse Glasgow. Aan dit onderzoek deden 30 patiënten met (reumatoïde) artritis en 30 patiënten met artrose mee. Ongeveer 70 tot 80 procent van de personen reageerde opvallend goed op de behandeling met Groenlipmossel. Er werd een significante vermindering van pijn, zwelling en (ochtend)stijfheid en verbetering van de gewrichtsfunctie geconstateerd. Drie van de 24 artritispatiënten die baat hadden bij de behandeling waren na verloop van tijd zelfs helemaal vrij van klachten. Twintig artrosepatiënten reageerden zeer goed op de Groenlipmossel. Zeven daarvan hadden geen pijn meer gedurende de nacht.

Nog meer onderzoeken naar werking Groenlipmossel

In Denemarken is Groenlipmossel drie maanden getest bij mensen met artrose in de knie. Met als resultaat, dat de deelnemers minder beperkt waren in de dagelijkse activiteiten. De pijn in de knieën was met 50 procent verminderd. Bij NSAID’s wordt een pijnvermindering van slechts 20 tot 30 procent gemeten. De conclusie van een Koreaanse studie, waarin 54 patiënten met artrose van de knie werden behandeld met Groenlipmossel was eveneens positief. De symptomen waren significant verminderd. 54% van de patiënten had significant minder pijn, 80% van de patiënten had een significante verbetering van de gewrichtsfunctie.

Bronnen

[1] Brien, S. et al. (2008) Systematic review of the nutritional supplementPerna canaliculus (green-lipped mussel) in the treatment of osteoarthritis. The Quarterly Journal of Medicine 101;167-179.